Etikarekiko konpromisoa

Administrazio-Kontseiluaren Gutuna

Administrazio-Kontseiluaren Gutuna

Etika-kanala

Konpainiak etika-kodearen inguruko gaiak ebazteko interes-talde guztiekin erabiltzen duen komunikazio-kanala da. Irregulartasunen baten edo legez kanpoko ekintzaren baten arrazoizko susmoa duen edozein pertsonak jakinarazi ahal izango dio Nortegasen Etika Batzordeari. Horretarako, mezu elektroniko bat bidali beharko du helbide honetara: etica@nortegas.es.

Etika-kodea

Osotasun-, ekitate- eta erantzukizun-balioak txertatu behar ditugu egiten dugun guztian. Gauzak nola egiten ditugun erakusten du, eta guztion erantzukizuna da arrakasta hori erdiestea. Jokabide Kodea da modu etikoan ahalik eta osotasun handienarekin jarduteko dugun konpromisoa.

Gure ERANTZUKIZUNA alderdi hauetan:

Printzipioak:

Osotasun pertsonala:

 • Eskatu jokabide profesionalik onena zeure buruari, erabili zentzu ona eta bete kodearen hitzak eta espiritua.

Erabakiak hartzeko modu etikoa:

 • Bete zure eginkizunak leialtasunez eta fede onez.
 • Zuzendariek baliabide egokietara bideratu behar dituzte lankideak, eta errepresalietatik babestuta daudela ziurtatu behar dute.
 • erabakiak hartzeko modu etikoa

Arauak betetzea:

 • Bete enpresaren jarduera zuzentzen duten legeen eta araudien hitzak, espiritua eta xedea.

Informazio konfidentzialaren tratamendua:

 • Babestu informazio konfidentziala eta hartu neurriak norbaitekin partekatu baino lehen.
 • Ez ezagutarazi aurreko enplegatzaileei buruzko informaziorik, publikoa egin ez bada.

Kezkak partekatzea eta urraketak jakinaraztea:

 • Jakinarazi kodea, barne-politikak edo enpresaren jarduera zuzentzen duten lege eta araudiak urratu direla badakizu edo susmatzen baduzu.
 • Erabat debekatuta daude jakinarazteagatiko edo instrukzio edo ikerketa batean fede onez laguntzeagatiko mehatxuak eta errepresaliak.

Etika Kodearen kudeaketa:

 • Kodea agiri bizia da eta erabakiak etikotasunez hartzeko lehen baliabide gisa erabiltzen da.

Konfiantza da enpresaren elkarrekintza ororen erdigunea. Harreman iraunkorrak eraikitzeko, legearen arabera jarduten dugu, eta gu geu tratatzea nahi genukeen moduan tratatzen ditugu geure solaskide guztiak: tolesgabetasunez, zintzotasunez eta errespetuz. Eta gure estandarrak betetzen ez ditugunean, arazoa identifikatu eta ahalik eta lasterren konpontzen dugu.

Printzipioak:

Jarduera bereizia eta komertzialki sentibera den informazioaren babesa:

 • Jardun soil-soilik irizpide objektiboekin eta erabili sarea merkaturatzaileen interesetatik aldenduta, hirugarrenek sarera duten konexioa eta sarbidea irekiak, bereizkeriarik gabekoak eta gardenak direla ziurtatuz, ahalmenaren esleipen eraginkorra eta bidezkoa bermatuz, alderdi guztiei zerbitzu osagarriak emanez eta pizgarriei uko eginez.
 • etikoak eta jokabide arriskutsuak

Enpresa-praktika etikoak eta jokabide arriskutsuak:

 • Sustatu enpresa-praktika etikoak bezeroekin, hornitzaileekin, administrazio publikoekin eta beste lankide batzuekin; jardun beti zuzentasunez eta fede onez.
 • Ez baliatu inortaz informazio pribilegiatua manipulatuz, ezkutatuz, erabiliz edo egitateak faltsutuz.
 • Ez eskaini, eman, eskatu edo jaso inoiz ezer baliotsua, ez zuzenean ez zeharka, baldin eta horren xedea mozkin desegokia, pertsonala zein enpresarena, lortzea bada edo administrazio-izapide bat arintzea edo ziurtatzea bada edo ematen badu.
 • Bete lehia babesteko legeak eta saihestu nagusitasun-posizioaz abusatzea.

Gutako bakoitzak erantzukizuna dauka, sortu dugun egoera gordetzeko, babesteko eta zaintzeko, arrakasta edukitzen jarrai dezagun.

Printzipioak:

Babestu konpainiaren aktiboak eta erabili egoki:

 • Babestu aktibo guztiak: gure informazioa, jabetza industriala, aktibo finantzarioak, teknologikoak, fisikoak eta immaterialak eta merkataritza-harremanak.
 • Ulertu Nortegas Energía Distribución SAUk bere sistemak monitorizatzen dituela, konpainia, enplegatuak eta beste lankide batzuk babesteko, eragiketetan ahalik eta bikaintasunik handienari euste aldera.

Eduki artxibo zehatz bat:

 • Izan zehatza eta sakona dokumentazioa artxibatzean eta bete barne-prozedurak, -politikak eta -kontrolak.
 • Bete agiriak gordetzeari, atxikitzeari eta suntsitzeari buruzko prozedura guztiak.
 • babestu konpainiaren aktiboak eta erabili egoki

Saihestu gatazkak:

 • Saihestu interes-gatazkak, bai lanean bai lanetik kanpo; gure jokabideak beti axola du.
 • Ez onartu inoiz Nortegas Energía Distribución SAUn duzun postuak abantaila profesional edo pertsonal bat lortzeko eraginik izatea, edozein transakzio-motatan.
 • Ez utzi inoiz Nortegas Energía Distribución SAUtik kanpo duzun jarduerak enpresan dituzun eginkizunak edo enpresaren interesak oztopa ditzan.
 • Ez jardun Nortegas Energía Distribución SAUren izenean zuk edo zure senide batek lotura edo interes pertsonalen bat duzuen transakzio edo harreman komertzialetan.
 • Opari jakin batzuk ematea edo onartzea onartezina da edozein egoeratan; beste batzuk desegokiak izan daitezke. Jo politika eta prozeduretara egiaztatzeko.

Denon izenean diharduzu:

 • Ezagutu Nortegas Energía Distribución SAUren izenean jarduteko dituzun mugak, eta ez gainditu inoiz.

Komunikatu arduraz:

 • Eskatu baimena Nortegas Energía Distribución SAUren izenean hitz egiteko.
 • Jendaurrean komunikatzen zarenean, bete beti Nortegas Energía Distribución SAUren arauak, baita posta elektronikoz edo baliabide edo sare sozialen bitartez egiten duzunean ere.

Denok daukagu elkar errespetuz eta zuzentasunez tratatzeko eta lan-giro inklusiboa sustatzeko erantzukizuna.

Printzipioak:

Aniztasuna:

 • Tratatu besteak duintasunez eta errespetatu gure lan-indarra osatzen duten kulturen, jatorrien eta esperientzien aniztasuna.
 • Jakinarazi, baldin eta legez kontrakoa nahiz abusuzkoa den edo gure politikak urratzen dituen edozein portaeraren berririk edo susmorik baduzu.
 • Bereizkeria eta jazarpena ez dira onartzen, eta debekatuta dago larderiazko, etsaitasunezko edo laidozko giroa sortzen duen jokabide oro.

Lantoki segurua:

 • Bete lankideen, bezeroen eta gure instalazioetan egon daitekeen edonoren osasuna, segurtasuna eta osotasuna bermatzeari buruzko legeak eta politikak.
 • Jakinarazi modu arriskutsuan egiten den edozein lan, edozein jarduera penal edo zuretzat nahiz beste pertsona batzuentzat mehatxagarriak izan daitezkeen egoerak. Indarkeriazko egintzak edo mehatxuak berehala salatu behar dira.
 • lantoki segurua:

Alkoholik eta drogarik gabeko lantokia:

 • Parte hartu alkoholik eta drogarik gabeko lantoki bat sustatzen.

Denok daukagu herritar onak eta gure esku jartzen dituzten baliabideen administratzaile onak izateko erantzukizuna.

Printzipioak:

Jarduera politikoak:

 • Ez nahasi konpainia eta ez erabili haren baliabideak jarduera politiko pertsonaletan.
 • gure auzoak eta erkidegoak

Karitatezko ekarpenak:

 • Egin ekarpenak lan egiten duzun eta bizi zaren erkidegoetan harreman sendoagoak sortzeko.

Giza eskubideak:

 • Bete konpainiak enpresako giza eskubideak errespetatzeari buruz duen jarrera, eta errespetatu zure eginkizunerako garrantzitsua den lekuetan.

Erantzukizun korporatiboa:

 • Aitortu herritar global eta konprometitu gisa duzun erantzukizuna.

Ingurumena zaintzea:

 • Parte hartu gure eragiketen ingurumen-eragina murrizten.