Gas naturalaren zerbitzu arautuen prezioak

Gas naturalaren zerbitzu arautuen prezioak

2023ko prezioak, erabiltzaileei eurotan fakturatu beharrekoak, kasuan kasuko autonomia-erkidegoetako araudiaren arabera. Zure segurtasunerako, gogorarazten dizugu nortegasen ikuskatzaile guztiak beti behar bezala egiaztatuta joaten direla. Mesedez, eska iezaiezu egiaztapena aurkezteko.

Datuak ikusi

Aldian behingo ikuskapenak

Instalazio hartzaile komuna

Egikaritze-kostua Kudeaketa-gastuak*
7,66 € 12,8 €

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen
*Enpresa banatzailearen kudeaketa-kostuak aldian behingo ikuskapen guztiei aplika dakizkieke, berdin dio zein enpresak egiten dituen. Kostua proportzionalki egozten zaie hornidura duten eta ikuskatu beharreko instalazio komunera konektatuta dauden banakako instalazio hartzaile guztiei.

Banakako instalazio hartzailea

Egikaritze-kostuak Kudeaketaren kostuak*
Urteko kontsumoa <100.000 kWh Urteko kontsumoa 0,1-5 GWh Urteko kontsumoa 5-10 GWh Urteko kontsumoa 10-50 GWh Urteko kontsumoa >50 GWh
30,70 € 118,04 € 157,08 € 159,37 € 239,71 € 12,8 €

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen
*Enpresa banatzailearen kudeaketa-kostuak aldian behingo ikuskapen guztiei aplika dakizkieke, berdin dio zein enpresak egiten dituen.

Alta-eskubideak

Presioa <4 bar Presioa >4 bar
Urteko kontsumoa <5.000 kWh Urteko kontsumoa 5.000-50.000 kWh Urteko kontsumoa >50.000 kWh TF + Kontratatutako gehieneko potentzia 0,08 Gehieneko kopurua
91,70€ 96,95€ 123,79€ 123,83€ + Kontratatutako gehieneko potentzia *0,08 754,5€

 

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen.

Lotura-eskubideak, deskonektatzea / berriro konektatzea eta egiaztatzea

Lotura egitea Deskonektatzea eta berriro konektatzea Egiaztatzea
82,54 € 165,07 € 56,99 €

Prezio hauek ez dute BEZ barne hartzen..

Hargune-eskubideak

Presioa Urteko kontsumoa Euroak, kontratatzaile bakoitzeko
P <4 bar 15.000 kWh edo baxuagoa 106,34 €
15.000 kWh baino altuagoa eta 50.000 kWh edo baxuagoa 244,40 €
50.000 kWh baino altuagoa 488,83 €
P >4 bar Kontsumoa gorabehera Banatzailearen aurrekontuaren arabera

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen.

Datuak ikusi

Aldian behingo ikuskapenak

Instalazio hartzaile komuna

Egikaritze-kostua Kudeaketa-gastuak*
5,99 € 12,80 €

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen
*Enpresa banatzailearen kudeaketa-kostuak aldian behingo ikuskapen guztiei aplika dakizkieke, berdin dio zein enpresak egiten dituen. Kostua proportzionalki egozten zaie hornidura duten eta ikuskatu beharreko instalazio komunera konektatuta dauden banakako instalazio hartzaile guztiei.

Banakako instalazio hartzailea

Ikuskapena egiteko hitzordu mota Egikaritze-kostuak Kudeaketaren kostuak*
Urteko kontsumoa <100.000 kWh Urteko kontsumoa 0,1-5 GWh Urteko kontsumoa 5-10 GWh Urteko kontsumoa 10-50 GW Urteko kontsumoa >50 GWh
Planifikatua 19,76 € 84,98 € 117,65 € 159,18 € 186,75 € 12,80 €
Erabiltzailearekin adostua 40,14 € 12,8 €

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen
*Enpresa banatzailearen kudeaketa-kostuak aldian behingo ikuskapen guztiei aplika dakizkieke, berdin dio zein enpresak egiten dituen.

Alta-eskubideak

Presioa <4 bar Presioa >4 bar
Urteko kontsumoa <5.000 kWh Urteko kontsumoa 5.000-50.000 kWh Urteko kontsumoa >50.000 kWh TF + Kontratatutako gehieneko potentzia *0,08 Gehieneko kopurua máxima
71,46 € 83,68 € 125,52 € 125,52 € + Kontratatutako gehieneko potentzia*0,08 747,75 €

 

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen.

Lotura-eskubideak, deskonektatzea / berriro konektatzea eta egiaztatzea

Lotura egitea Deskonektatzea eta berriro konektatzea
22,85 € 45,70 €

Prezio hauek ez dute BEZ barne hartzen.

Hargune-eskubideak

Presioa Urteko kontsumoa Euroak, kontratatzaile bakoitzeko
P < 4 bar 15.000 kWh edo baxuagoa 106,34 €
15.000 kWh baino altuagoa eta 50.000 kWh edo baxuagoa 244,40 €
50.000 kWh baino altuagoa 488,83 €
P > 4 bar Kontsumoa gorabehera Banatzailearen aurrekontuaren arabera

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen.

Datuak ikusi

Aldian behingo ikuskapenak

Instalazio hartzaile komuna

Egikaritze-kostua Kudeaketa-gastuak*
5,70 € 12,80 €

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen
*Enpresa banatzailearen kudeaketa-kostuak aldian behingo ikuskapen guztiei aplika dakizkieke, berdin dio zein enpresak egiten dituen. Kostua proportzionalki egozten zaie hornidura duten eta ikuskatu beharreko instalazio komunera konektatuta dauden banakako instalazio hartzaile guztiei.

Banakako instalazio hartzailea

Egikaritze-kostuak Kudeaketaren kostuak*
Presioa < 4 bar Presioa > 4 bar
Urteko kontsumoa <100.000 kWh Urteko kontsumoa 0,1-5 GWh Urteko kontsumoa < 5GWh Urteko kontsumoa < 5GWh Urteko kontsumoa 5-10 GWh Urteko kontsumoa 10-50 GW Urteko kontsumoa >50 GWh
30,52 € 112,55 € 149,94 € 112,55 € 149,94 € 199,42 € 229,11 € 12,80 €

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen
*Enpresa banatzailearen kudeaketa-kostuak aldian behingo ikuskapen guztiei aplika dakizkieke, berdin dio zein enpresak egiten dituen.

Alta-eskubideak

Presioa <4 bar Presioa >4 bar
Urteko kontsumoa <50.000 kWh Urteko kontsumoa >50.000 kWh TF + Kontratatutako gehieneko potentzia *0,08 Gehieneko kopurua
86,27 € 129,43 € 120,95 € + Kontratatutako gehieneko potentzia*0,08 720,46 €

 

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen.

Lotura-eskubideak, deskonektatzea / berriro konektatzea eta egiaztatzea

Lotura egitea Deskonektatzea eta berriro konektatzea Egiaztatzea
76,30 € 152,61 € 52,65 €

Prezio hauek ez dute BEZ barne hartzen.

Hargune-eskubideak

Presioa Urteko kontsumoa Euroak, kontratatzaile bakoitzeko
P < 4 bar 15.000 kWh edo baxuagoa 106,34 €
15.000 kWh baino altuagoa eta 50.000 kWh edo baxuagoa 244,40 €
50.000 kWh baino altuagoa 488,83 €
P > 4 bar Kontsumoa gorabehera Banatzailearen aurrekontuaren arabera

Prezioek ez dute BEZ barne hartzen.