Instalazio hartzaile erkideetarako (IHEtarako) kanon-kanpaina

Instalazio hartzaile erkideetarako (IHEtarako) kanon-kanpaina

Zure eraikinean gasik ez badaukazu, baduzu Instalazio Hartzaile Erkideak (IHEak) egikaritzeko kanpaina komertzialari onura ateratzerik, kanon- edo alokairu-erregimenean. Besterik gabe gasaren ordainagirian alokairu txiki bat ordainduz, haren abantaila guztiaz eta prezio oneneko erregaiaz gozatu ahalko duzu.

NORTEGASek, Energía Distribución SAUk eta NED España Distribución Gas SAUk instalazio hartzaile erkideak (IHEak) egikaritzeko kanpaina komertziala jartzen dute gasik gabeko eraikinetan dauden balizko bezeroen esku, kanon- edo alokairu-erregimenean.

Enpresa instalatzaile batek IHEa egikaritu ostean

Enpresa instalatzaile batek EKIa burutu du, 20 urtetan zehar konpainia banatzailearen jabetzakoa dena. Aldi horretan, erabiltzaile bakoitzak kanon bat abonatzen du gasaren ordainagirian.

IHEaren jabetza jabekideen erkidegora itzultzen da

Epe horretan zehar, instalazio komuna NORTEGASek mantenduko du, eta 20 urteren ondoren, propietatea Komunitate osoarena izango da, alde batera utzita auzo bakoitzak ordaindu duena.

dagoen sarearen gainean

Etxebizitzen gutxienez % 20ak horniduran alta ematen duten eraikinetan ezarriko da.

aukera dezake bezeroak

Hasieran alta ematen duten erabiltzaileek, 500 € +bez-eko laguntza izango dute, honako hauek barne: alta eta hargune-eskubideak, lehenengo urtearen kanonaren kuotak eta berogailua edo galdara berritzeko edo eraldatzeko laguntza.

kuota bera ordainduko dute

Erabiltzaile guztiek hileko kanon bera abonatuko dute, konektatzen diren unea alde batera utzita, eta soilik abonatuko da gas naturalaren erabiltzailea den bitartean, hau da, bezero batek baja ematen badu, ez du kanona gehiago ordainduko.

gainerako zenbatekoa edozein unetan ordaintzeko

Bestetik, erabiltzaile bakoitza nahi duenean atera daiteke kanonaren modutik, EKIaren gainerako zenbatekoa abonatuz.

20 urteko eredua
Giltzen k. 6,5 €/hilabete

*Prezioak BEZik gabekoak dira. Kuotak urtero eguneratu daitezke KPIaren arabera.

Gure kanon-kanpainaren bidez gas naturala eduki nahi baduzu, eman zure datuak inprimaki honetan eta, inolako konpromisorik gabe, zure etxebizitza gasez hornitzeko behar diren urratsak jakinaraziko dizkizugu.

Instalazio hartzaile komunen ereduaren abantailak kanonean

Instalatzaileak

 • Obra- eta fakturazio-bolumen handiagoa eraikineko giltza guztiak aldi berean eta marjina erakargarriekin egitean.
 • Etorkizuneko erakartze-aukeretarako ereintza uzten du, etorkizunera begira aplikaziorik eza saihestuz bezero berrientzat.

Auzokideen erkidegoa

 • Gas naturaleko azpiegitura ematen die bizilagun guztiei leihoraino, erkidegoarentzat inolako kosturik gabe; hileko kanona konektatzen diren erabiltzaileek soilik ordainduko dute. Gas naturala edukitzeak, berez, balioa eransten die etxebizitzei.
 • Orain konektatu nahi ez direnek erraz egin ahalko dute etorkizunean gainerako bizilagunek ordaintzen duten hileko kanon bera ordainduz, fatxadatik edo patiotik obrarik egin gabe.
 • Instalazio hartzaile komunaren titulartasuna NORTEGASena da 20 urtez; beraz, NORTEGASek bere gain hartzen du instalazioaren mantentze-lana eta, denbora hori igarotakoan, titulartasuna erkidegoarena izango da. Orduan, erabiltzaileek bere gain hartuko dituzte 5 urtean behin egin beharreko nahitaezko berrikuspenak.

Bizilagun interesduna

 • Etxebizitzan gas naturala edukitzea ahalbidetzen du, hasierako ordainketa ekonomikoa murriztuz; izan ere, instalazio hartzaile komuna epe erosoetan ordaintzen da eta NORTEGASek bere gain hartzen ditu gas naturalaren titulartasuna eta mantentze-lana 20 urtez.
 • Horrez gain, instalazio hartzaile komuna egikaritu osteko lehenengo hiru hilabeteetan konektatzen diren erabiltzaileek hauxe barne hartzen duen kanpaina bat edukiko dute: kanonaren salbuespena lehenengo urtean; alta eta harguneko eskubideen salbuespena eta 250 euroko laguntza gailua eraldatzeko edo berritzeko. Laguntza horiek, guztira, 500 euroko balioa dute eta instalatzaile kolaboratzailearen bidez kudeatuko dira.
 • Erabiltzaileak, nahi izatekotan, aldez aurretik amortiza dezake instalazio hartzaile komunaren finantzaketa.

Aplikazio-baldintzak

Modalitateak

 • Hasiera batean, giltzak zentralizatzeko modalitate bakarra eta 20 urteko. Kontsultatu beharreko kontagailuak zentralizatzeko eredua.
 • Behin egikarituta, NORTEGASek instalazio hartzaile komuna instalatzaileari erosteko eredua. Dokumentu hauek sinatzen dira:
  • Erkidegoaren akordioa enpresa instalatzaileak instalazio hartzaile komun bat baldintza jakin batzuetan egikaritzeko.
  • rkidegoaren kontratua enpresa instalatzailearekin instalazio hartzaile komuna egikaritzeko.
  • Erkidegoaren adierazpenak instalazio hartzaile komuna egikaritu dela eta jabetza NORTEGASi lagatzen diotela jasotzeko.
  • Instalazio hartzaile komunaren salerosketa-kontratua, enpresa instalatzailearen eta NORTEGASen artekoa.
  • NORTEGASekin konektatzen diren erabiltzaileen banakako kontratua.

Beharrezko gutxieneko erakartzea

 • Eraikineko etxebizitzen % 20 eta, gutxienez, 2 bezero.

EAEn enpresa instalatzaileari ordaindu beharreko prezio unitarioak

Hasierako erakartzea Leihoan utzitako giltza
%20-%40 527 €
%41-%70 650 €
>%70 767 €
*Prezioek ez dute BEZa barne hartzen.
 • Instalazioen prezioak instalazio hartzaile komunaren gasa jartzean erakarritako bezeroen ehunekoaren arabera.
 • Prezio unitarioak instalazio eraikia duen etxebizitza bakoitzeko dira, ez hartutako hornidura-puntu bakoitzeko.
 • Zentralizazioen kasuetan, zorroten guztiak egingo dira.

Gure kanon-kanpainarekin gas naturala eskuratzea interesatzen bazaizu, utzi zure datuak inprimaki honetan eta konpromisorik gabe jakinaraziko dizkizugu zure etxebizitzari gasa hornitzeko eman beharreko urratsak.

Kantabrian eta Asturiasen enpresa instalatzaileari ordaindu beharreko prezio unitarioak

Hasierako erakartzea Leihoan utzitako giltza
%20-%40 486 €
%41-%70 600 €
%>70 708 €
*Prezioek ez dute BEZa barne hartzen.
 • Instalazioen prezioak instalazio hartzaile komunaren gasa jartzean erakarritako bezeroen ehunekoaren arabera.
 • Prezio unitarioak instalazio eraikia duen etxebizitza bakoitzeko dira, ez hartutako hornidura-puntu bakoitzeko.
 • Zentralizazioen kasuetan, zorroten guztiak egingo dira.

Gure kanon-kanpainarekin gas naturala eskuratzea interesatzen bazaizu, utzi zure datuak inprimaki honetan eta konpromisorik gabe jakinaraziko dizkizugu zure etxebizitzari gasa hornitzeko eman beharreko urratsak.

Dokumentazioa

NORTEGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN S.A.

KONTRATUA ENPRESA INSTALATZAILEAREKIN INSTALAZIO HARTZAILE KOMUN BAT ERAIKITZEKO
JABEEN ERKIDEGOAREN AKORDIOA INSTALATZAILE BATEK GAS NATURALEKO INSTALAZIO KOMUN BAT ERAIKITZEKO
INSTALAZIO HARTZAILEAREN ERAIKUNTZARI BURUZKO ADOSTASUN-ADIERAZPENA
GAS NATURALEKO INSTALAZIO HARTZAILE KOMUNAREN SALEROSKETA-KONTRATUA
INSTALAZIO HARTZAILEAREN ERABILERA ARAUTZEKO KONTRATUA

NED ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS, S.A.

KONTRATUA ENPRESA INSTALATZAILEAREKIN INSTALAZIO HARTZAILE KOMUN BAT ERAIKITZEKO
JABEEN ERKIDEGOAREN AKORDIOA INSTALATZAILE BATEK GAS NATURALEKO INSTALAZIO KOMUN BAT ERAIKITZEKO
INSTALAZIO HARTZAILEAREN ERAIKUNTZARI BURUZKO ADOSTASUN-ADIERAZPENA
GAS NATURALEKO INSTALAZIO HARTZAILE KOMUNAREN SALEROSKETA-KONTRATUA
INSTALAZIO HARTZAILEAREN ERABILERA ARAUTZEKO KONTRATUA